PRZYSTAŃ lokalnie. PIK ogłasza konkurs na lokalne inicjatywy kulturalne

To szansa na realizację ciekawych pomysłów w swoim otoczeniu, w lokalnym środowisku. Tematyka zgłaszanych projektów powinna obejmować działania kulturalne w nieoczywistych, ale ważnych dla lokalnej społeczności przestrzeniach, opowiadających historię danego miejsca i żyjących w nim kiedyś i dziś ludzi. Prace na konkurs należy wysłać do Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK) do 15 lipca br.

Więcej informacji pod linkiem: https://wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kultura_sztuka/wojewdzki_orodek_animacji_kultury_w_biaymstoku/przystan-lokalnie-pik-oglasza-konkurs-na-lokalne-inicjatywy-kulturalne.html