Relacja z wyjazdu studyjnego w ramach operacji własnej pn. „Biogaz – sposób na czystą i zieloną przyszłość obszaru LGD N.A.R.E.W.”

Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020

W dniach 11 – 13 maja 2022 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach realizacji operacji własnej pn. „Biogaz – sposób na czystą i zieloną przyszłość obszaru LGD N.AR.E.W.”. Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie zgodnie z Umową nr 0095-6935-UM1031491/22 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy uczestników w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci biogazu oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania biogazowni rolniczych oraz wykorzystania biogazu na przykładzie biogazowni w Danii. Uczestnicy w trakcie wizyty wzięli udział w szkoleniu z zakresu zastosowania i wykorzystania biogazu.