Regionalna Sieć na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN) w Polsce.

Informujemy, że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest Partnerem w projekcie AFINET (AgroForestry Innovation NETworks) realizowanym przez 13 partnerów pochodzących z 9 krajów europejskich. Projekt jest finansowany ze środków Programu HORYZONT 2020. (Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod linkiem http://www.agroforestry.eu/pl/afinet/afinet).

Celem projektu jest rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, samorządowym, pozarządowym i rolnikami w dziedzinie agroleśnictwa. W załączeniu informacje, która przybliży Państwu zagadnienia związane z agroleśnictwem.

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu jest budowa Regionalnej Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN) w Polsce. Członkami sieci mogą być, m.in. rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy, stowarzyszenia branżowe, grupy EPI, sieci tematyczne, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, jednostki samorządu terytorialnego. Obecnie sieć skupia ponad 30 członków z terenu całego kraju. Podobne sieci tworzone są jeszcze w 8 krajach członkowskich UE. Do głównych zadań sieci należy: dostarczanie informacji o praktykach w agroleśnictwie; identyfikowanie barier, problemów i możliwości związanych z agroleśnictwem; opracowanie listy innowacji w dziedzinie agroleśnictwa.

Zagadnienia związane z agroleśnictwem, działalnością sieci RAIN oraz innymi działaniami w ramach projektu AFINET są prezentowane w Newsletterze. Zapraszamy do subskrybcji pod linkiem:
https://iung.us17.list-manage.com/subscribe?u=12f135cc0732d3fdf8b15b771&id=e1c18e0814

Zapraszamy do odwiedzin na Facebooku https://www.facebook.com/agrolesnictwo/.

Załączniki: