Relacja z konferencji „WODÓR DLA PODLASIA”

W dniu 25 maja 2023r. w Hotelu Atlanta w Jeżewie Starym odbyła się konferencja WODÓR DLA PODLASIA zrealizowana w ramach projektu „ZIELONA ENERGIA na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem konferencji była dyskusja o przesłankach oraz koncepcji tworzenia warunków do wykorzystania zielonego wodoru w kontekście OZE na obszarze LGD N.A.R.E.W. Organizacja konferencji ma na celu przybliżenie lokalnym władzom oraz mieszkańcom z obszaru LDG N.A.R.E.W problemu energetycznego z jakim mierzy się Europa, Polska. Konferencja przybliżyła mieszkańcom obszaru LSR możliwości wykorzystania technologii związanych z zielonym wodorem oraz tworzenia małych dolin wodorowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostały również dobre praktyki z Polski oraz wyjazdu studyjnego do Holandii. 

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele gmin z obszaru LSR oraz ich mieszkańcy (100 osób). W spotkaniu wzięli udział Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Wicewojewoda Tomasz Madras, Wicewojewoda Bogusława Szczerbińska, dyrektorzy departamentów UMPW, przedstawiciele samorządów woj. podlaskiego, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy i inni.

Materiały z konferencji:

https://podlaskie.eu/fundusze-eu/energia-odnawialna-przyszloscia-regionu-konferencja-wodor-dla-podlasia.html