Relacja z realizacji projektu: „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD – wyjazd studyjny”

W dniach 15-19 sierpnia 2021 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach projektu pt. „Wymiana wiedzy i doświadczeń siłą LGD-wyjazd studyjny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-1/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z przedsiębiorczością i turystyką obszaru Grecji oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich, jak również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD z województwa podlaskiego a LGD z Grecji poprzez organizację wyjazdu studyjnego.