Relacja z wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

W dniach 28 września – 02 października 2021 roku, odbył się wyjazd studyjny zorganizowany w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” przez partnerów projektu: Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3  Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Umową nr 00016-6936-UM1030017/21 z dnia 02 września 2021 r.

Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z produktami lokalnymi regionu Włoch w którym odbywała się wizyta oraz nabycie wiedzy w zakresie sposobu identyfikacji i promocji produktu lokalnego a także zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulinarnego, przyrodniczego i kulturowego dla poprawy jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich..