Są pieniądze na rozwój turystyki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

   – O pożyczkę mogą ubiegać się obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy zajmujące się transportem turystycznym czy organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Promujemy regionalną kulturę i rozrywkę oraz ekologiczne produkty.  Wsparcie  dystrybuowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i  wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

W ramach Instrumentu Finansowego jest możliwość otrzymania dodatkowych preferencji w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19, takich jak brak wymaganego wkładu własnego, 6 miesięczne wakacje kredytowe czy przeznaczenie środków na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy.

Kwota pożyczkido 500.000,00 zł
Grupa docelowamikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego.
Oprocentowanie*od 0,0375%
Okres spłatydo 84 miesięcy
Karencjado 12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja nie przedłuża okresu spłaty pożyczki)

*oprocentowanie na dzień 01.03.2021 r.

wsparcie musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej,
w szczególności w ramach PKD:

• 55 – Zakwaterowanie;

• 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

• 50.1 – Transport morski i przybrzeżny pasażerski;

• 50.3 – Transport wodny śródlądowy pasażerski;

• 52.23 – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;

• 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

• 77.21 – Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

• 79 – Działalność związana z turystyką;

• 86 – Opieka zdrowotna;

• 97 – Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

• 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

• 96.02 – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

• 96.04 – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

• 47 – Handel detaliczny;

• 03.12 – Rybołówstwo  w wodach śródlądowych;

• 10.52 – Produkcja  lodów;

• 10.86 – Produkcja  artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności detalicznej;

• 16.29 – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów zużywanych do wyplatania;

• 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;

• 32 – Pozostała produkcja wyrobów;

• 74.10 – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

O wsparcie mogą również ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Jest wiodąca instytucją partnerską Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych, pochodzących
z regionalnych programów operacyjnych. Poza instrumentami finansowymi oferuje również nieodpłatne szkolenia on-line dla wszystkich zainteresowanych (m.in. aspekty prawne działalności – prawo pracy i prawo podatkowe, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing czy przygotowanie biznesplanu).

Więcej informacji na stronie www.pfp.com.pl

ZAPRASZAMY

Małgorzata Kowalewicz

tel.: 538515470

m.kowalewicz@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Oddział w Białymstoku

Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 4 lok. 309

15-111 Białystok

www.pfp.com.pl