Ścieżki edukacyjne

  • Bokiny (gm. Łapy). „Wędrując brzegiem Narwi”. Ścieżka w kolorze czerwonym o długości 4 km rozpoczyna i kończy przy budynku byłej SP w Bokinach. Pozwala na zapoznanie się z walorami przyrodniczymi doliny Narwi oraz walorami kulturowymi wsi Bokiny. Na trasie ścieżki 4 tablice informacyjne.
  • Kruszewo (gm. Choroszcz). „Wokół Kruszewa”. Początek i koniec ścieżki w kolorze żółtym, o długości 8 km przy SP w Kruszewie. Na trasie ścieżki znajduje się 8 tablic informacyjnych o walorach przyrodniczych i kulturowych okolic Kruszewa oraz NPN. Najciekawszym miejscem na ścieżce jest panorama Kurowa oraz reduty „Koziołek” z „zerwanego” mostu.
  • Kurowo (gm. Kobylin-Borzymy). „Kładka wśród bagien”. Znajduje się przy siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w Kurowie. Długość 1 km, w tym 600 m prowadzi kładką z 2 tarasami widokowymi. Przedstawia najważniejsze zbiorowiska roślinne oraz organizmy związane z poszczególnymi siedliskami. Na trasie ścieżki ustawionych jest 11 tablic edukacyjnych.
  • Kurowo (gm. Kobylin-Borzymy). „Park przydworski”. Ścieżka o długości 800 m, na której można poznać historię dworu w Kurowie od pierwszych jego właścicieli aż do momentu utworzenia tutaj siedziby NPN. Można też odwiedzić osobliwe miejsca w parku przydworskim: sad, drzewa oraz poznać życie pszczół oraz innych skrzydlatych mieszkańców tych terenów.
  • Pietkowo (gm. Poświetne). „Darz Bór”. Łowiecka ścieżka edukacyjna o długości 4,5 km przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyraneczka” koło Pietkowa. Prezentowane są na niej główne polskie gatunki łowne oraz elementy infrastruktury łowieckiej. Na trasie ścieżki biegnącej wzdłuż kompleksu stawów kładki i wieże widokowe, tablice edukacyjne.
  • Rogowo (gm. Choroszcz). „Narew”. Początek i koniec ścieżki w kolorze zielonym o długości 8 km przy SP w Rogowie. Na ścieżce znajdują się przystanki poświęcone walorom przyrodniczym okolicy (starorzecze, nowe koryto rzeki, podmokła łąka), jak i wartościom kulturowym (cmentarz i świetlica pokryta freskami w Pańkach, kurhany w Rogowie.
  • Strękowa Góra (gm. Zawady). „Meandrami Narwi”. Ścieżka w kolorze niebieskim o długości 4,5 km, przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Brama na Bagna”. Prowadzi ze Strękowej Góry do Góry Strękowej doliną Narwi. Na trasie ścieżki tablice informacyjne dotyczące przyrody, ludzi i historii okolic ujścia Biebrzy do Narwi.
  • Suraż (gm. Suraż). „Suraż – Kowale”. Ścieżka w kolorze niebieskim o długości 8 km. Prowadzi skrajem doliny Narwi, następnie wzdłuż rzeki Gradówki do Kowal. W połowie ścieżki wieża widokowa z tablicą informacyjną w NPN. Na trasie ścieżki można zapoznać się z walorami przyrodniczymi NPN oraz walorami kulturowymi Suraża i Kowal.
  • Suraż (gm. Suraż). „Suraż”. Ścieżka w kolorze zielonym o długości 2 km. Rozpoczyna się przy cmentarzu żydowskim a kończy przy cmentarzu katolickim na terenie miasta. Na trasie ścieżki 10 obiektów do zwiedzenia, wśród których należą m.in.: 4 muzea, grodzisko średniowieczne, kościół p.w. Bożego Ciała, 2 rynki miejskie.
  • Waniewo (gm. Sokoły). „Waniewio – Śliwno”. Ścieżka biegnie w poprzek doliny Narwi na długości 1050 m. Atrakcją ścieżki są 4 przeprawy promowe przez odnogi rzeki, połączone kładkami. W połowie przebiegu ścieżki znajduje się wieża widokowa obok ruin dawnego zamczyska Radziwiłłów z tablicą informacyjną. Na ścieżkę wstęp płatny.