Seminarium „Możliwości pozyskiwania środków na działalność NGOs” – Turośń Kościelna, 12 listopada 2013 roku