Spotkania aktywizująco-szkoleniowych nt. wypełniania wniosków z zakresu: odnowa wsi i małe projekty