Spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

Zarząd i Biuro LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zapraszają mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD N.A.R.E.W. w okresie 2009-2015 zrzeszała teren dziewięciu gmin, tj. Choroszczy, Kobylin-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina i Wyszek. Z każdej z tych gmin w Stowarzyszeniu są reprezentanci sektora publicznego oraz społecznego, gospodarczego oraz mieszkańcy. W roku 2015 przystąpiły do nas dwie nowe gminy: Krypno i Zawady, którzy wraz z reprezentantami poszczególnych sektorów zostali członkami zwyczajnymi. Razem obszar Stowarzyszenia obejmuje 1 536 km2, na którym zamieszkuje ponad 75 tys. mieszkańców.
Przygotowywana Lokalna Strategia Rozwoju całego obszaru LGD N.A.R.E.W. nakreśli kierunki rozwoju tego terenu aż do roku 2022 i przede wszystkim wskaże główne obszary, które zostaną objęte wsparciem ze środków Unii Europejskiej poprzez organizowane konkursy w ramach programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Podczas organizowanych właśnie spotkań konsultacyjnych dotyczących tworzenia nowej Strategii będą Państwo mogli wskazać najbardziej oczekiwane i pożądane do realizacji na naszym obszarze przedsięwzięcia, wspólnie przedyskutujemy również rozwiązania, jakie trzeba zastosować w celu ich realizacji. Przedmiotem konsultacji będą także grupy docelowe, do których kierować będziemy wsparcie, jak również wskaźniki realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w poszczególnych gminach, które zostaną przeprowadzone według następującego harmonogramu:

(korekta harmonogramu z dn. 30 września 2015r. zaznaczona kolorem zielonym)

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami

Zawady

sala konferencyjna Urzędu Gminy

25 września 2015 (piątek)

ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady

09.30 – 11.30

Kobylin-Borzymy

sala konferencyjna Urzędu Gminy

25 września 2015 (piątek)

ul. Główna 11; 18-204 Kobylin-Borzymy

13.00 – 15.00

Sokoły

sala konferencyjna Urzędu Gminy

30 września 2015 (środa)

ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły

12.30 – 14.30

Poświętne

sala konferencyjna Urzędu Gminy

01 października 2015 (czwartek)

Poświętne 21, 18-112 Poświętne

13.00 – 15.00

Wyszki

sala konferencyjna Urzędu Gminy

02 października 2015 (piątek)

ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki

09.30 – 11.30

Suraż

sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

02 października 2015 (piątek)

ul. Bielska 4, 18-105 Suraż

13.00 – 15.00

Krypno

sala w Gminnego Ośrodka Kultury

05 października (poniedziałek)

Krypno Wielkie 9, 19-111 Krypno

09.30 – 11.30

Tykocin

sala Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej

05 października (poniedziałek)

ul. Złota 2, 16-080 Tykocin

13.00 – 15.00

Turośń Kościelna

sala konferencyjna Urzędu Gminy

08 październik 2015 (czwartek)

ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

13.00 – 15.00

Choroszcz

sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

09 października 2015 (piątek)

ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

09.30 – 11.30

Łapy

sala konferencyjna Ośrodka Przedsiębiorczości

09 października 2015 (piątek)

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22A, 18-100 Łapy

13.00 – 15.00

 

Spotkania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ueleadernarew prow

Europejski Fundusz Rolny

Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD N.A.R.E.W. współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Poddziałanie 19: Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze.