Spotkania szkoleniowe „Identyfikacja głównych celów i przedsięwzięć ….” – 13 i 14 listopada 2014

Biuro Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia do udziału w spotkaniach szkoleniowych pt. „Identyfikacja głównych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 w kontekście realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w mijającej perspektywie finansowej 2007 – 2013” w dniach: 13 listopada 2014 roku (czwartek, w godzinach 12.00 – 15.45) dotyczącego sfery publicznej i 14 listopada 2014 roku (piątek, w godzinach 10.00 – 13.45) dotyczącego sfery społecznej i przedsiębiorczości. Oba spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4.

PROGRAM SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH pt.

„Identyfikacja głównych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju 2014 – 2020 w kontekście realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. w mijającej perspektywie finansowej 2007 – 2013 (sfera publiczna, społeczna i przedsiębiorczość)”

12.00 – 12.15 (10.00 – 10.15)

Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia.

12.15 – 13.45 (10.15 – 11.45)

Identyfikacja głównych celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w kontekście realizacji LSR przez LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. w mijającej perspektywie finansowej 2007 – 2013

13.45 – 14.00 (11.45 – 12.00)

Przerwa

14.00 – 15.30 (12.00 – 13.30)

Wskazanie przez uczestników spotkania szkoleniowego proponowanych rozwiązań czyli możliwych do zrealizowania projektów w nowej perspektywie 2014- 2020 poprzez identyfikację głównych przyczyn i problemów mieszkańców LGD N.A.R.E.W. w mijającej perspektywie finansowej 2007 – 2013

15.30 – 15.45 (13.30 – 13.45)

Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie, wnioski.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!