Spotkania szkoleniowe pn. „Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru – identyfikacja problemów oraz obszary interwencji”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin: Suraża, Łap, Turośni Kościelnej i Choroszczy do udziału w spotkaniach szkoleniowych p.n. „Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru – identyfikacja problemów oraz obszary interwencji”. Realizatorem spotkań szkoleniowych będzie firma Soen Partners Sp. z o.o. z Białegostoku.

Celem spotkań jest zapoznanie lokalnych liderów z poszczególnych gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia z warunkami i możliwościami wsparcia działań z zakresu partycypacyjnej budowy rozwoju obszaru poprzez identyfikację istniejących problemów oraz wskazanie możliwych obszarów interwencji.

 

Spotkania szkoleniowe zorganizowane zostaną:

  1. dnia 25 września 2014 roku (czwartek) w sali Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Surażu, ul. Bielska 5, w godzinach 09.00 – 12.15;

  2. dnia 25 września 2014 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, w godzinach 14.00 – 17.15;

  3. dnia 26 września 2014 roku (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej, w godzinach 09.00 – 12.15.

  4. dnia 26 września 2014 roku (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, w godzinach 14.00 – 17.15.

 

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju.

 

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkania

 

„Lokalni Liderzy w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru – identyfikacja problemów oraz obszary interwencji”

 

09.00 – 09.15
(14.00-14.15)

Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia. Definicja „Lokalnego Lidera”.

09.15 – 09.45

(14.15 – 14.45)

Prezentacja dotychczasowych rezultatów realizacji programu LEADER, zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania N.A.R.E.W. w perspektywie 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych działań Lokalnych Liderów;

09.45 – 10.15

(14.45 – 15.15)

Charakterystyka LGD N.A.R.E.W. – Potencjał i wyzwania, szanse i zagrożenia w perspektywie 2020 z uwzględnieniem partycypacyjnej budowy rozwoju obszaru LGD N.A.R.E.W.

10.15 – 10.30

(15.15 – 15.30)

Przerwa

10.30- 11.30

(15.30 – 16.30)

Identyfikacja obszarów problemowych oraz wskazanie przez uczestników spotkania szkoleniowego obszarów interwencji i kierunków rozwoju;

11.30 – 12.00

(16.30 – 17.00)

Możliwe działania Lokalnych Liderów z poszczególnych gmin w partycypacyjnej budowie rozwoju obszaru LGD N.A.R.E.W. jako całości.

12.00 – 12.15

(17.00 – 17.15)

Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie, wnioski.

 

Spotkanie szkoleniowe realizowane w ramach działań Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsiwspółfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013