Spotkanie informacyjne – 21 kwietnia 2017 r. dotyczące naboru nr 6/2017

SPOTKANIE INFORMACYJNE

21 kwietnia 2017 r. (piątek) o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 25 kwietnia 2017 r. naboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.4.2 – INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W.

z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!