Spotkanie informacyjne – 4 kwietnia 2017 r. dotyczące naboru nr 5/2017

SPOTKANIE INFORMACYJNE

4 kwietnia 2017 r. (wtorek) o godzinie 13.00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynajacego się 10 kwietnia 2017 r. naboru w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – WSPARCIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ I KULTURALNEJ NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!