Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 1/2017

27 stycznia 2017r o godzinie 12.00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące przedsięwzięcia „Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Kwalifikowane typy przedsięwzięć realizowane w ramach LSR, służące realizacji tak sprecyzowanego celu są następujące:
(PROW) PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Wsparcie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze LGD N.A.R.E.W., w tym:
• budowa lub przebudowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej; placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, mini golfa; obiektów rekreacji i turystyki w zgodzie z potrzebami mieszkańców;
• weryfikacja istniejącego systemu szlaków turystycznych i stworzenie zintegrowanego systemu szlaków, poprzez uzupełnienie infrastruktury na/przy szlaku; budowa, przebudowa i oznaczenie szlaków turystycznych (m.in. pieszych, rowerowych, konnych);
• rozwój infrastruktury do turystyki aktywnej na szlakach (wodnej, konnej, rowerowej, pieszej);
• przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania turystycznego rzeki Narew (m.in. tworzenie i modernizacja plaż, kąpielisk oraz zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura plaż);
• budowa i przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Narwiańskim Parku Narodowym (np. budowa hangaru na kajaki);
• budowa i przebudowa centrów i domów kultury, obiektów spotkań mieszkańców, w tym świetlic wiejskich.

Serdecznie zapraszamy.

Załączniki: