Spotkanie informacyjne dotyczące naboru nr 2/2022

10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 14 stycznia 2022 r. naboru nr NR 2/2022 – DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W.

na operacje z zakresu 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!