• Bez kategorii

SPOTKANIE INFORMACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNE

09 stycznia 2019 r. (środa) o godzinie 14:00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 10 stycznia 2019 r. naboru
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 – PROMOWANIE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!