Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 14:00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące ogłoszonych i rozpoczynających się 28 lutego 2020 r. naborów
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1. – INICJATYWY WZMACNIAJĄCE KAPITAŁ SPOŁECZNY LGD N.A.R.E.W.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2. – INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!