Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

19 października 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 12:00 w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4, Turośń Kościelna, odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące ogłoszonych i rozpoczynających się 22 października 2020 r. naborów
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1: Wsparcie edukacji dzieci w małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W. (EFS)

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.2: POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI OBSZARU LGD N.A.R.E.W. (EFRR)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.