Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów Leader 2014-2020, dotyczące w szczególności branży turystycznej.

08 kwietnia 2016 r. w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Krzyżewie (gm. Sokoły) odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów Leader w perspektywie 2014-2020, dotyczące w szczególności branży turystycznej. Uzupełnieniem programu była giełda materiałów turystycznych tj. folderów, map, ulotek, gadżetów promocyjnych, polegająca na ich wymianie pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w spotkaniu.

Przybyłych gości powitał Wicestarosta Powiatu Mazowieckiego – Pan Leszek Gruchała oraz Wójt Gminy Sokoły – Pan Józef Zajkowski. Uczestnikami spotkania byli członkowie Stowarzyszenia N.A.R.E.W., w tym członkowie Zarządu, przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Nadleśnictwa Rudka, Gminnych / Miejskich Ośrodków Kultury (Sokół, Choroszczy, Krypna), pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego, lokalni przedsiębiorcy, członkowie innych Stowarzyszeń oraz właściciele kwater agroturystycznych.

Na początku spotkania P. M. Dzielnik – Kierownik Biura przedstawiła główne założenia w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata 2014-2020, jej cele, budżet, możliwe do realizacji działania, w tym przede wszystkim działania w zakresie turystyki. Następnie P. S. Halicki – specjalista ds. promocji, przedstawił stan zagospodarowanie turystycznego obszaru LGD N.A.R.E.W. oraz poprowadził warsztaty dt. stworzenia nowych produktów turystycznych: szlaku turystycznego, miejscowości tematycznej i imprezy turystyczno – promocyjnej.

Spotkanie miało na celu przedstawienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata 2014-2020, wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania oraz wypracowanie nowych produktów lokalnych charakteryzujących ten obszar.

Zapraszamy do galerii w celu obejrzenia zdjęć ze spotkania.