Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów Leader 2014-2020 dt. branży turystycznej – 08 kwietnia 2016r. (piątek)

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza członków oraz sympatyków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów Leader 2014-2020, dotyczące w szczególności branży turystycznej.

 

Spotkanie odbędzie się 08 kwietnia 2016 r. (piątek) w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w Krzyżewie 32, 18 – 218 Sokoły według następującego harmonogramu:

10.00. – 10.15.

Przywitanie uczestników spotkania – Józef Zajkowski, Wójt Gminy Sokoły

10.15. – 11.00.

Rola turystyki w Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 LGD N.A.R.E.W.; Główne założenia LSR 2014-2020 – Monika Dzielnik, Kierownik Biura

11.00 – 12.00.

Zagospodarowanie turystyczne terenu LGD N.A.R.E.W. – stan istniejący i perspektywy rozwoju turystyki – Sławomir Halicki, specjalista ds. promocji

12.00. – 12.15.

Przerwa kawowa

12.15. – 13.45.

Warsztaty dt. produktów turystycznych – Sławomir Halicki, specjalista ds. promocji

  • Szlaki turystyczne
  • Miejscowości tematyczne
  • Imprezy turystyczne i promocyjne

13.45. – 14.15.

Przerwa obiadowa

14.15. – 14.45.

Giełda materiałów turystycznych obejmujących teren LGD N.A.R.E.W.

14.45. – 15.15.

Prezentacja Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego w Krzyżewie – Piotr Konczewski Prezes Zarządu Fundacji „Praca dla Niewidomych”.

15.15.

Zakończenie spotkania

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z perspektywą 2014 – 2020 w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W., wypracowanie produktów turystycznych charakteryzujących ten obszar oraz wymiana materiałów turystycznych (foldery, mapy, ulotki, gadżety) pomiędzy uczestnikami spotkania.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu do 06 kwietnia 2016r. (środa) do godziny 15.00. poprzez wypełnienie i przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego Uczestnictwa na adres mailowy: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl. lub dostarczenie go osobiście do Biura na adres: ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku posiadania własnych materiałów turystycznych (folderów, map, ulotek, gadżetów promocyjnych) prosimy o zabranie ich ze sobą celem wymiany pomiędzy uczestnikami.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 85 650 51 04 lub 601 890 187.