Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naboru nr 1/2023

07 marca 2023 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 109, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego i rozpoczynającego się 16 marca 2023 r. naboru nr 1/2023 – Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Inicjatywy wzmacniające kapitał społeczny LGD N.A.R.E.W.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!