Spotkanie podsumowujące projekt współpracy „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją”

21 lipca br. w restauracji „Bajdarka” w Surażu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt współpracy o akronimie „KULT”.

Podczas spotkania odbyły się:

  • Prelekcja na temat identyfikacji produktu lokalnego na obszarach wiejskich
  • Prezentacja produktów lokalnych z obszarów poszczególnych partnerów projektu współpracy
  • Omówienie zrealizowanych zadań w ramach projektu współpracy
  • Spływ kajakowy przez Narwiański Park Narodowy i prelekcja dotycząca promocji produktów lokalnych w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze

Spotkanie realizowane było w ramach operacji pn. „Kulinarne Unikaty Lokalną Tradycją” mającej na celu podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz map ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19. 3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest we współpracy z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”.