Spotkanie szkoleniowe pn. „Liderzy lokalni …” , Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Wsi w Turośni Kościelnej, 05 czerwca 2014 rok (czwartek), godzina 09.00 – 13.00.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do udziału w spotkaniu szkoleniowym „Liderzy lokalni w procesie aktywizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasoby Lokalnej Grupy Działania w perspektywie finansowej 2007-2013”.

 

Spotkanie szkoleniowe zorganizowane zostanie w dniu 05 czerwca 2014 roku w Turośni Kościelnej, w siedzibie LGD N.A.R.E.W., ul. Lipowa 4. od godziny 09.00 do 13.00

Liczymy na Państwa udział oraz współpracę we wspólnym kształtowaniu kierunków rozwoju.

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkania

 

 

09.00 – 09.15

Powitanie uczestników. Wprowadzenie i prezentacja celów spotkania szkoleniowego. Prezentacja uczestników szkolenia.

09.15 – 10.00

Charakterystyka LGD N.A.R.E.W. – Potencjał i wyzwania, szanse i zagrożenia w perspektywie 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu aktywizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

10.00 – 10.45

Prezentacja dotychczasowych rezultatów realizacji programu LEADER, zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania N.A.R.E.W. w perspektywie 2007-2013.

10.45 – 11.00

Przerwa śniadaniowa

11.00 – 11.45

Możliwości pozyskiwania środków finansowych w obecnej i nowej perspektywie w ramach LSR LGD N.A.R.E.W., ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działań w procesie aktywizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

11.45 – 12.45

Obszary problemowe / kierunki rozwojowe zaproponowane przez uczestników spotkania szkoleniowego wraz z rekomendacjami dla Zarządu LGD N.A.R.E.W w zakresie strategicznych kierunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań w procesie aktywizacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

12.45 – 13.00

Zakończenie spotkania szkoleniowego, podsumowanie.

Spotkanie szkoleniowe realizowana w ramach działań Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013