Spotkanie w Lubben w Niemczech

W dniach 09 i 10 września 2009 w Lubben w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach współpracy pomiędzy LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalną Grupą Akcyjną Spreewald Plus, LGD z Ukrainy, LGD z Holandii i LGD z Regionu Kozła (miejscowość).

W dniach 09 i 10 września 2009 w Lubben w Niemczech odbyło się spotkanie robocze w ramach współpracy pomiędzy LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, Lokalną Grupą Akcyjną Spreewald Plus, LGD z Ukrainy, LGD z Holandii i LGD z Regionu Kozła (miejscowość).

Ze strony Stowarzyszenia udział w niej wzięli panowie: Prezes Stowarzyszenia – Pan Andrzej Jurczak i Członek Stowarzyszenia – Krzysztof Zagórski. Spotkanie miało na celu planowanie dalszych wspólnych projektów współpracy, głównie z turystyki, ochrony przyrody, budownictwa w rejonach chronionego krajobrazu oraz pracy wolontariuszy i wymiany grup młodzieży. Ważnym punktem spotkania było również seminarium nt. nowoczesnych technologii hodowania ogórków w sposób ekologiczny połączone z wycieczką na pola upraw ogórków, przetwórni oraz do sklepów z lokalnymi produktami. Zdjęcia z pobytu w galerii.