Szkolenia na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców terenu LGD N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszk na 2-dniowe bezpłatne szkolenia na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach działań:

 • odnowa i rozwój wsi
 • „małe projekty”
 • różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Szkolenia odbędą się w:

 • Turośni Kościelnej w dniach 08 i 09 grudnia 2009, w Izbie Lekarskiej, ul. Wysokie 3A
 • Łapach w dniach 14 i 15 grudnia 2009, w restauracji SFERA, ul. Mostowa 13
 • Tykocinie w dniach 18 i 19 grudnia 2009, w hotelu „Alumnat”, ul. Poświętna 1


Zapisy przyjmujemy odpowiednio:

 • dla Turośni Kościelnej do 07.12.2009
 • dla Łap do 11.12.2009
 • dla Tykocina do 17.12.2009

Bliższe informacje:

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04

Do pobrania:

 1. Karta zgłoszeniowa

 2. Program szkolenia