Szkolenia z zakresu podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości

Podczas szkolenia omówione zostaną ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach planowanych naborów przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W na działania podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

UWAGA: Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o przygotowania wydruku wniosku i biznesplanu, które dostępne są na stronie:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

W szczególności zapraszamy: przedsiębiorców lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.