Szkolenia z zakresu wypełniania wniosków z działań 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Łapy – 18.04.2011 i Turośń Kościelna – 19.04.2011