Szkolenie

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w

BEZPŁATNYCH SPOTKANIACH AKTYWIZUJĄCO–SZKOLENIOWYCH NT. WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Z DZIAŁAŃ:

 

Odnowa i Rozwój Wsi oraz „Małe projekty”


Spotkania odbędą się:

  • 08.03.2010 w Surażu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Bielskiej 4, w godzinach 12:00 15:30
  • 09.03.2010 w Poświętnem w budynku Urzędu Gminy w godzinach 10:00 – 13:30
  • 10.03.2010 w Wyszkach w budynku Urzędu Gminy w Sali konferencyjnej w godzinach 12:00 – 15:30
  • 11.03.2010 w Sokołach w budynku Urzędu Gminy w godzinach 12:00 – 15:30
  • 12.03.2010 w Turośni Kościelnej w budynku Urzędu Gminy w godzinach 12:00 – 15:30
  • 15.03.2010 w Kobylinie-Borzymy w budynku Urzędu Gminy w godzinach 12:00 – 15:30
  • 16.03.2010 w Choroszczy w budynku Urzędu Miasta w godzinach 12:00 – 15:30
  • 17.03.2010 w Tykocinie w Centrum Kultury przy ul. 11 Listopada 8 w godzinach 10:00 – 14:00
  • 18.03.2010 w Łapach w budynku Urzędu Miasta i Gminy w godzinach 12:00 – 15:30

Bliższe informacje dostępne w biurze Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przy ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04