Szkolenie agroturystyczne w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu – 27.09.2013.

W dniu 27 września 2013 roku (piątek) pracownik Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. brał udział w szkoleniu agroturystycznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku.
Prowadzone w formie warsztatów szkolenie miało na celu omówienie dostosowania działalności agroturystycznej do obowiązujących wymogów prawnych i fiskalnych oraz przedstawieniu różnic formalno – prawnych pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a obiektem turystyki wiejskiej. Druga część warsztatów omówiła dostosowania pomieszczeń kuchennych i magazynowych do wymogów sanitarnych obowiązujących w działalności agroturystycznej oraz nastąpiła prezentacja różnych form dostosowania pomieszczeń kuchennych do wymogów sanitarnych. Obejrzano również film instruktażowy prezentujący kuchnie w gospodarstwach agroturystycznych.