Szkolenie agroturystyczne w Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu – 27.09.2013.