Szkolenie ,,Bez barier” NGO na obszarach wiejskich – Doktorce 28-29.03.2011