Szkolenie członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 28 listopada 2011 – Gospodarstwo Agroturystyczne „U Żendziana” – Rzędziany 17

Zapraszamy członków Rady i Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na szkolenie z zakresu oceny wniosków. Spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym „U Żendziana” w dni 28 listopada 2011 (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy w/w organów w związku z oceną operacji zgłaszanych na konkursy organizowane przez Stowarzyszenie.

Program szkolenia:

 

Godzina

Wybór operacji do dofinansowania a realizacja LSR

10.00-12.15 (3h lekcyjne)

1. Omówienie wskaźników realizacji LSR

1.1. Analiza SWOT

1.2. Cele ogólne i szczegółowe

1.3. Omówienie mierników celów szczegółowych.

1.4. Planowane przedsięwzięcia

1.4.1. Wskaźniki i rezultaty.

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30-14.00 (2h lekcyjne)

2. Omówienie ankiety monitorującej realizację operacji.

14.00 – 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 – 15.15 (1h lekcyjna)

3. Analiza karty oceny pod kątem realizacji LSR – wnioski.

15.15 – 16.00 (1h lekcyjna)

4. Warsztaty z zakresu oceny projektów.