Szkolenie dla członków Kół Gospodyń Wiejskch

Przepisy prawa podatkowego, program Witkac, a także obowiązujące procedury – to główne tematy dwudniowego szkolenia skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszym regionie. Spotkanie odbędzie się w dniach 27-28. 02. 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie UMWP ( sala 115, I piętro) ul. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego, Białystok.
Początek o godz. 10.00

W programie:

Godz. 10:00
– „Wybrane zagadnienia w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego skierowane do Kół Gospodyń Wiejskich” –  wykład poprowadzą pracownicy Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku: Barbara Misiak, kierownika Działu  Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Elżbieta Chraboł, starszy ekspert skarbowy.

Godz. 10:45 – Zakres umiejętności pracy w systemie Witkac oraz nowe wzory ofert, sprawozdanie, określanie rezultatów i ich monitorowanie – prowadzi Agnieszka Olender wraz z Katarzyną Łotowską z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Departament Rolnictwa i obszarów Rybackich wraz z Pełnomocnikiem Zarządu Wojewódzka Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi UMWP.