Szkolenie i doradztwo zakresu działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zapraszamy mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki na bezpłatne szkolenie oraz indywidualne konsultacje z zakresu działań:

„RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 (wtorek) w godzinach 14.00 – 18.00 w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4.

Eksperci będą do dyspozycji w dniu 29 listopada 2010 (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00 w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4.