Szkolenie i doradztwo zakresu działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W.

NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

w związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach działania 4.1/413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działań: 311„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z limitem środków: 183 015,80 zł

i 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” z limitem środków: 185 431,80 zł

w terminie 22 listopad – 10 grudzień 2010 rok

zaprasza mieszkańców gmin:

Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki

na bezpłatne szkolenie oraz indywidualne konsultacje z zakresu działań:

„RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

ORAZ „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2010 (wtorek) w godzinach 14.00 – 18.00 w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4.

Eksperci będą do dyspozycji w dniu 29 listopada 2010 (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 16.00 w Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej przy ul. Lipowej 4.

 

Bliższe informacje:

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18 – 106 Turośń Kościelna, tel. 85 650 51 04 oraz na stronie www.stowarzyszenienarew.org.pl