SZKOLENIE – INNOWACJE W ROLNICTWIE – UPOWSZECHNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRZYKŁADY WDROŻEŃ W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Centrum Doradztwa Rolniczego W BRWINOWIE zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z wyjazdem studyjnym pn. INNOWACJE W ROLNICTWIE – UPOWSZECHNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRZYKŁADY WDROŻEŃ W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ zorganizowanym w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie odbędzie się w dniach 28-29 WRZEŚNIA 2017R. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Celem szkolenia jest ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez prezentację wyników badań jednostek naukowych oraz zawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką. Szkolenie poprowadzą wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolniczych, przedstawicieli grup producentów rolnych i stowarzyszeń branżowych oraz nauczycieli rolniczych szkół średnich.

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgłoszenia na szkolenie należy składać za pośrednictwem załączonego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:
a.korczykowska@cdr.gov.pl lub faksem 22/ 729 72 91
w terminie DO DNIA 20 WRZEŚNIA 2017 R.

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZGŁOSZEŃ:
Anna Korczykowska a.korczykowska@cdr.gov.pl, 22 729 66 34 w. 130
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Anna Kowalska a.kowalska@cdr.gov.pl tel. 22 729 66 34 w.122

Załączniki: