Szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” organizowane przez CDR

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla obszarów wiejskich” w terminie od 15.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl oraz tematyczne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie.

Szkolenie skierowane jest do rolników, LGD, studentów, mieszkańców obszarów wiejskich oraz samorządów. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z innowacyjną formą działalności jaką może stać się gospodarstwo opiekuńcze. Z jednej strony model gospodarstwa opiekuńczego wpisuje się w proces deinstytucjonalizacji pomocy społecznej w Polsce, a z drugiej stanowi sposób zagospodarowania niewykorzystanych zasobów gospodarstw rolnych/wiejskich.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona w sposób ciągły, od 15.01.2018 r. do 28.02.2018 r.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 30 zł.

Informacji merytorycznych udziela Józefina Król z Działu Rozwoju
Obszarów Wiejskich – tel.: (12) 424 05 09, j.krol@cdr.gov.pl,
natomiast w sprawach rekrutacji – Teresa Sędzik z Zespołu Metodyki,
Doskonalenia Zawodowego i Kontroli Doradztwa Rolniczego – tel.: 12 424 05 54,
e-mail: t.sedzik@cdr.gov.pl.

Szkolenie jest kontynuacją działań CDR O/Kraków podejmowanych narzecz rozwoju idei rolnictwa społecznego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Załączniki: