Szkolenie pn. „ABC rachunkowości w organizacjach pozarządowych” – 13 kwietnia 2013 (sobota)

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych oraz pragnących poznać zasady jej prowadzenia.

 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych oraz pragnących poznać zasady jej prowadzenia. Szkolenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2013 roku (sobota) Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łapach, ul. Jana Matejki 10 w godzinach 09.00 – 15.45 według harmonogramu załączonego poniżej. Ilość miejsc ograniczona. W załączeniu karta zgłoszeniowa – decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Godzina

 

Zakres zadań ABC rachunkowości w organizacjach pozarządowych

 

09.00 – 09.45 (1h)

Podstawowe akty prawne regulujące (spis uchwał + treści ustaw w formie plików): działalność organizacji pozarządowych, sprawy księgowo-rachunkowe, podatki, inne;

Rejestracja działalności organizacji (odnośniki do stron www i/lub formularze dostępne w pliku)

 1. statut – jego funkcja, ważne zapisy

 2. starosta

 3. KRS ( adresy www do formularzy)

 4. urząd skarbowy (rejestracja VAT, miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych, pełnomocnictwo)

 5. ZUS

09.45 – 11.15 (2h)

Księgowość organizacji pozarządowych:

 1. dlaczego potrzebujemy księgowości? – podstawowe funkcje księgowości

 2. zasady rachunkowości – zgodnie z ustawa o rachunkowości

 3. odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie ustawy o rachunkowości podział obowiązków pomiędzy organami i osobami w organizacji)

 4. jak zorganizować system rachunkowości ( polityka rachunkowości-na przykładzie)

 5. działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza ( charakterystyka, zależności)

 6. plan kont ( na przykładzie)

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 (2h)

Księgowość organizacji pozarządowych

 1. księgowanie typowych operacji gospodarczych: operacje kasowe, operacje na rachunku bankowym, operacje zakupu (koszty), operacje sprzedaży ( przychody), wynagrodzenia, dotacje, darowizny, pozostałe wpływy

 2. dyskusja

 3. sprawozdawczość: sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe

13.00 – 13.30

Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 (2 h)

Podatki organizacji pozarządowych

 1. podatek dochodowy od osób prawnych: zwolnienia przedmiotowe, etapy ustalania podstawy do CIT-8

 2. podatek VAT – podstawowe problemy

15.00 – 15.45 (1 h)

Przydatne linki i informacje

Pytania, odpowiedzi – dyskusja