Szkolenie „Stowarzyszenia – szansą rozwoju obszarów wiejskich” – Biblioteka Publiczna w Łapach, 23.10.2012

W dniu 23 października 2012 roku w Bibliotece Publicznej w Łapach uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Łap w ramach „Lekcji przedsiębiorczości” odbyli szkolenie pn. „Stowarzyszenie – szansą rozwoju obszarów wiejskich”.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami i etapami zakładania stowarzyszenia, ustalania ich statutu, pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową oraz przede wszystkim zasadami ich rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Omówiono wszystkie działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W., zasady przyjmowania wniosków w ramach działania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Uczestnicy szkolenia otrzymali drobne upominki oraz mieli zapewniony drobny poczęstunek.