Szkolenie – Turystyka na obszarach wiejskich

Serdecznie zapraszamy na Jednodniowe szkolenia specjalistyczne dla organizacji wiejskich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy ramach projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
Zapraszamy na szkolenie pt. Turystyka na obszarach wiejskich – 8 kwietnia, w Mikołajkach (warmińsko-mazurskie) Hotel Amax, 11-730 Mikołajki, al. Spacerowa 7.

Szkolenia obejmują: przegląd aktualnego stanu prawnego (ustawy, rozporządzenia) z zakresu tematyki szkolenia, praktyczne źródła obowiązującej legislacji, katalog dobrych i złych praktyk (do wypracowania w dyskusji z grupą: tzw. case studies). Na podstawie pogłębionej wiedzy dot. tematu: wypracowanie propozycji możliwości wpływania przez obywateli na rozwiązania prawne (wnioski płynące z praktyki stosowania przyjętych rozwiązań; wykorzystanie posiadanych umiejętności (w tym nabytych w trakcie szkolenia) w celu wypracowania alternatywnych rozwiązań lub usprawnienia/zmiany już istniejących.

Tematy innych szkoleń:

  1. Zagrody edukacyjne.
  2. Turystyka na obszarach wiejskich.
  3. Krótkie łańcuchy dostaw.
  4. Wybrane problemy polityki senioralnej.
  5. Dom i jego otoczenie jako element architektury krajobrazu i ładu przestrzennego.

Omówienie programów szkoleń znajduje na stronie internetowej projektu:http://prawonawsi.pl/ oraz w załącznikach

Zapisy na szkolenia za pośrednictwem strony internetowej:
http://prawonawsi.pl/szkolenia-jednodniowe-formularz-zgloszeniowy/

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, natomiast dojazd zapewniają uczestnicy we własnym zakresie. Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w noc poprzedzającą szkolenie.

Turystyka na obszarach wiejskich.

Idea turystyki wiejskiej oparta jest na wielu elementach, których trzon stanowi społeczność lokalna. Turystyka wiejska determinowana jest walorami danej okolicy, jej dziedzictwa i kultury, wiejskich zajęć i życia na wsi. Turystyka jest istotnym elementem różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich, tworzącym nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów poza produkcją rolną. Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają z: rozwoju przedsiębiorczości, powstawanie nowych miejsc pracy, zmniejszania bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie mieszkańcy rezygnują lub ograniczają swoją działalność w rolnictwie przechodząc do bardziej dochodowego sektora usług turystycznych.