Szkolenie w Turośni Kościelnej

W dniach 08 i 09 grudnia 2009 w Turośni Kościelnej w Izbie Lekarskiej odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

W dniach 08 i 09 grudnia 2009 w Turośni Kościelnej w Izbie Lekarskiej odbyło się pierwsze z cyklu trzech szkoleń dla mieszkańców nt. wypełniania wniosków do projektów w ramach LGD N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Na szkolenie przybyli mieszkańcy gmin Turośń Kościelna, Wyszki i Suraż. Uczestników spotkania, jak również członków Zarządu Stowarzyszenia – Panów Ryszarda Modzelewskiego i Pana Ryszarda Perkowskiego, powitał Prezes Stowarzyszenia – Pan Andrzej Jurczak.

Program szkolenia obejmował zapoznanie uczestników z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, procedurą przyznawania środków oraz przede wszystkim z formularzami wniosków o dofinansowanie w ramach czterech działań: Odnowa i rozwój wsi, „małe projekty”, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Zorganizowane zostały również praktyczne warsztaty i konsultacje indywidualne.

2-dniowe szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach w Łapach w dniach 14 i 15 grudzień oraz w Tykocinie 18 i 19 grudnia.

{multithumb}