Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków z działania „Małe projekty” – 26 i 27 październik 2011

W związku z planowanym naborem w ramach działania 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013 na operacje które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania: „MAŁE PROJEKTY” zapraszamy udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu poprawnego wypełniania wniosków aplikacyjnych z w/w działania
W związku z planowanym naborem w ramach działania 413: Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013 na operacje które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działania: „MAŁE PROJEKTY”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi (z limitem dostępnych środków: 572 467,74 złotych) w terminie: 02 – 18 listopada 2011 zapraszamy mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu poprawnego wypełniania wniosków aplikacyjnych z w/w działania.

 

Szkolenia odbędą się:

  • w dniu 26 października 2011 w (środa) w Wyszkach, w Urzędzie Gminy, ul. Piórkowska 2, w godz. 15.00–19.45

  • w dniu 27 października 2011 (czwartek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach, ul. Kolejowa 3, w godz. 15.00-19.45

Program szkoleń

  • 15.00 – 16.30 – przedstawienie zasad przyjmowania wniosków przez LGD N.A.R.E.W.: procedura i tryb naboru, karty oceny: zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów, omówienie zakresu działania , kategorii beneficjentów, rodzaju kosztów;

  • 16.30 – 16.45 – Przerwa kawowa

  • 16.45 – 19.15 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w wersji aktywnego pdf. (na przykładowym wniosku z małych projektów);

  • 19.15 – 19.45 – dyskusja, zapytanie uczestników i podsumowanie szkolenia.

W czasie szkolenia uczestnicy mają zapewniony drobny poczęstunek.