Tabela 23. Harmonogram ogłaszania konkursów

Tabela 23. Harmonogram ogłaszania konkursów

L.p.

Wyszczególnienie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

I

II

1

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

X

X

X

X

X

X

X

2

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

X

X

X

X

X

X

X

3

Odnowa i rozwój wsi

X

X

X

X

X

X

X

4

Małe projekty

X

X

X

X

X

X

X

X