Targi Turystyczne „WYPOCZYNEK” – Toruń 16-17.03.2013

W dniach 16 i 17 marca 2013 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prezentowało region podlaski podczas Targów Turystycznych „WYPOCZYNEK”, które odbyły się w Centrum Targowym „Park” w Toruniu. W tym roku imprezą towarzyszącą targom był „Toruński Festiwal Smaków”, na którym szkoły gastronomiczne z Torunia walczyły o Chochlę Prezydenta Miasta Torunia.

Targi turystyczne to dla zwiedzających przede wszystkim okazja do zapoznania się z ofertami turystycznymi regionów z kraju i zagranicy, liczne konkursy i degustacje na stoiskach, a także wspaniała okazja do poznania podmiotów promujących lokalne walory. Na naszym stoisku zachęcał do odwidzenia Podlasia profesjonalny przewodnik turystyczny Pan A. Rudawski z Tykocina, opowiadający o historii regionu, jego walorach krajobrazowych i turystycznych. Zwiedzający targi mogli obejrzeć zdjęcia regionu, głównie z Narwiańskiego Parku Narodowego , zapoznać się z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, a także działalnością Stowarzyszenia mającą na celu rozwój i promocję obszaru. Zainteresowanym osobom rozdawane były materiały promocyjne i informacyjne, w tym nowowydane mapy o obszarze LGD N.A.R.E.W., folder „Doliny Trzech rzek” wydany w ramach projektu współpracy „A.K.T.I.W.”, mapę przedstawiającą atrakcje turystyczne na Rozlewiskach Narwi, Czarnej Hańczy i Rospudy wydanej w ramach projektu współpracy „TOUR-AKTIV”. Dodatkowo przedstawiciele Stowarzyszenia informowali o założeniach PROW 2007-2013 Oś 4 Leader oraz przede wszystkim o walorach gmin wchodzących w skład, tj. Choroszczy, Kobylina-Borzymy, Łap, Poświętnego, Sokół, Suraża, Turośni Kościelnej, Tykocina, Wyszek oraz Narwiańskiego Parku Narodowego. Na stoisku prezentowano rękodzieło A. Sawickiej z Turośni Kościelnej, przeprowadzano degustację lokalnie wyrabianych wędlin, ogórków kiszonych (VITA-SMAK ze Śliwna, gm. Choroszcz), serów z mleka koziego przygotowanych przez Panią W. Hryc z gospodarstwa agroturystycznego „Niezapominajka” (Jeńki, gm. Sokoły), miodów pszczelich z Gospodarstwa Ogrodniczego Pana K. Dudzińskiego z Barszczówki (gm. Turośń Kościelna).

Dodatkowo rozdysponowywane były materiały promocyjne otrzymane z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz otrzymane od lokalnych producentów, właścicieli kwater agroturystycznych, obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych.