Transnarodowe Warsztaty Lokalnych Grup Działania – 08–09.10.2010 – Babimost (powiat zielonogórski)