„Tworzenie ogólnodostępnych stron internetowych propagujących Projekt i ideę całego Programu na terenie LGD N.A.R.E.W.”

Czas trwania zadania: 2 maj 2007 – 11 czerwiec 2007
Osoby prowadzące: Narwiańskie Towarzystwo Ochrony Środowiska
Zakres zadania: Akcje informacyjne na temat zrównoważonego rozwoju w szkołach Partnerstwa wraz z promocją ZSROW.