Umowa na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania na 2010

W dniu 23 lutego 2010 r., w imieniu Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Prezes Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Roman Czepe podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W dniu 23 lutego 2010 r., w imieniu Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W., Prezes Andrzej Jurczak oraz Wiceprezes Roman Czepe podpisali z Zarządem Województwa Podlaskiego umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W ramach tej umowy Stowarzyszenie otrzyma w roku 2010 dofinasowanie w wysokości 315 000,00 zł. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji, znajduje się w zakładce „Leader 2009-2013″.