UWAGA!!! Przedłużony termin przesyłania prac do konkursu „Wykadruj zmiany”!

Do 26 sierpnia 2019 został przedłużony termin przesyłania prac w konkursie fotograficzno-filmowym „Wykadruj zmiany”.

Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia lub krótkiego filmu (trwającego do dwóch minut), które w ciekawy sposób pokazują inwestycję dofinansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe:

W kategorii ZDJĘCIE:
1 miejsce: 3 000 PLN
2 miejsce: 2 000 PLN
3 miejsce: 1 000 PLN

W kategorii FILM:
1 miejsce: 3 000 PLN
2 miejsce: 2 000 PLN
3 miejsce: 1 000 PLN

Dodatkowo, wyróżnieni uczestnicy wezmą udział w inspirujących warsztatach fotograficznych lub filmowych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie konkursu „Wykadruj zmiany”.

Lista projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020 znajduje się na portalu Mapa Dotacji.

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami projektów dofinansowanych z RPOWP 2014-2020.

Organizatorem konkursu jest Województwo Podlaskie. Informacji o konkursie udzielają pracownicy Referatu Pomocy Technicznej,  Informacji i Promocji, DRR, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok, ul. Poleska 89, tel. 85 66 54 944, adres email: rpowp@wrotapodlasia.pl.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.